Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


napoveda-7zip:obecne-informace:format-7z

:CS:

Formát 7z

7z je nový formát archivu, poskytující vysoký kompresní poměr.

Hlavní vlastnosti formátu 7z:

 • Otevřená architektura
 • Vysoký kompresní poměr
 • Silné šifrování AES-256
 • Schopnost použít jakoukoliv kompresní, konverzní a šifrovací metodu
 • Podpora souborů o velikosti až 16000000000 GB
 • Názvy souborů v Unicode
 • Komprese Solid
 • Komprese hlaviček archivů

7z má otevřenou architekturu, takže může podporovat všechny nové metody komprese.

Aktuálně jsou do programu 7z integrovány následující metody:

Metoda Popis
LZMA Vylepšená a optimalizovaná verze algoritmu LZ77
LZMA2 Kompresní metoda založená na LZMA. Poskytuje lepší podporu pro multithreading než LZMA
PPMD PPMdH metoda Dmitryho Shkarina s malými změnami
BCJ Konvertor pro 32bitové spustitelné soubory x86
BCJ2 Konvertor pro 32bitové spustitelné soubory x86
BZip2 Standardní algoritmus BWT
Deflate Standardní algoritmus založený na LZ77

LZMA je výchozí a obecnou kompresní metodou formátu 7z. Hlavní vlastnosti metody LZMA:

 • Vysoký kompresní poměr
 • Variabilní velikost slovníku (až do 4 GB)
 • Rychlost komprese: asi 1 MB/s na 2 GHz CPU
 • Rychlost dekomprese: asi 10-20 MB/s na 2 GHz CPU
 • Malé požadavky na paměť při dekompresi (závisí na velikosti slovníku)
 • Malá velikost kódu pro dekompresi: asi 5 KB
 • Podpora multi-threadingu (paralelní běh) a hyper-threadingu (simultánní multithreading)

Kompresní algoritmus LZMA je velmi vhodný pro vestavěné aplikace. Pokud chcete použít kód LZMA, můžete požádat o konzultace, vlastní programování kódu a požadované vývojářské licence na stránce podpory:

www.7-zip.org/support.html

Šifrování AES

7-Zip podporuje šifrování pomocí algoritmu AES-256. Tento algoritmus používá šifrovací klíč o délce 256 bitů. K vytvoření tohoto klíče používá 7-Zip derivační funkci založenou na hašovacím algoritmu SHA-256. Tato funkce vytváří odvozený klíč z textového hesla definovaného uživatelem. Pro zvýšení náročnosti odhalení hesla, používá 7-Zip k vytvoření šifrovacího klíče z textového hesla velký počet iterací.

Tipy pro výběr délky hesla

Zde je uveden odhad potřebného času pro odhalení hesla za předpokladu, že je heslo náhodným seskupením malých písmen latinské abecedy.

Nejsložitějším úkolem útoku při vyhledávání hesla je výpočet SHA-256. Speciální SHA-256 hardware nebo GPU může být použit k urychlení útoku při hledání hesla. Moderní GPU může poskytnout zhruba desetkrát vyšší výkon pro výpočet SHA-256 než moderní procesor. Speciální SHA-256 hardware může poskytnout zhruba 20 × vyšší výkon než GPU.

Předpokládáme, že jeden uživatel s rozpočtem kolem 2000 USD (za GPU) může zkontrolovat 10 000 hesel za sekundu, organizace s rozpočtem cca 10^9 USD (1 000 000 000 amerických dolarů) může zkontrolovat 3 * 10^12 hesel za sekundu. Předpokládáme také, že používaný procesor zdvojnásobuje výkonnost každé dva roky; takže každé další písmeno latinské abecedy prodlužující heslo, přidává zhruba 9 let k úspěšnému vyhledávacímu útoku.

Výsledkem je tento odhad doby úspěšného útoku:

Délka hesla Útok jednotlivce Útok organizace
1 1 s 1 s
2 1 s 1 s
3 2 s 1 s
4 1 min 1 s
5 30 min 1 s
6 12 hodin 1 s
7 14 dní 1 s
8 1 rok 1 s
9 10 let 2 s
10 19 let 1 min
11 28 let 30 min
12 37 let 12 hodin
13 46 let 14 dní
14 55 let 1 rok
15 64 let 10 let
16 73 let 19 let
17 82 let 28 let
18 91 let 37 let
19 100 let 46 let
napoveda-7zip/obecne-informace/format-7z.txt · Poslední úprava: 21. 02. 2018 - 13:30 (upravil MartinR - externě)

Lezecké kurzy a kroužky na umělé stěně a v přírodních terénech | Total-Commander.eu
© 2018 7-Zip.cz - Vytvořeno