Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


napoveda-7zip:prikazovy-radek:prepinace:index

:EN:

Přepínače příkazového řádku

Syntaxe

&ltswitch>::= -<switch_characters>[<option>]

V příkazovém řádku se přepínač skládá ze specifikátoru přepínače, pomlčky (-) nebo lomítka (/), následovaný názvem přepínače. Switch names cannot be abbreviated. :?: Názvy přepínačů nelze zkrátit.

Some switches take an argument after the switch name. Některé přepínače (převezmou/mají) :?: argument za názvem přepínače. Ve specifikaci přepínače nejsou povoleny žádné mezery ani tabulátory. Názvy přepínačů nerozlišují malá a velká písmena, ale argumenty mohou být na velikost písmen citlivé.

Přepínač lze v příkazovém řádku použít na libovolném místě.

Viz také Syntaxe příkazového řádku pro další podrobnosti k použití příkazového řádku.

Stručná referenční příručka k přepínačům

Přepínač Popis
-- Stop switches parsing
-ad Show dialog box in GUI version (7zg)
-ai Include archive filenames
-an Disable parsing of archive_name
-ao Overwrite mode
-ax Exclude archive filenames
-bb[0-3] Set output log level
-bd Disable progress indicator
-bs{o|e|p}{0|1|2} Set output stream for output/error/progress
-bt Show execution time statistics
-i Include filenames
-m Set Compression Method
-o Set Output directory
-p Set Password
-r Recurse subdirectories
-sa Set Archive name mode
-scc Set charset for for console input/output
-scrc Set hash function
-scs Set charset for list files
-sdel Delete files after including to archive
-seml Send archive by email
-sfx Create SFX archive
-si Read data from StdIn
-slp Set Large Pages mode
-slt Show technical information
-sni Store NT security information
-sns Store NTFS alternate Streams
-snt[-] Replace trail dots and spaces in file names for Extract operation
-snc Extract file as alternate stream, if there is ':' character in name
-snr Replace ':' character to '_' character in paths of alternate streams
-snh Store hard links as links (WIM and TAR formats only)
-snl Store symbolic links as links (WIM and TAR formats only)
-so Write data to StdOut
-spd Disable wildcard matching for file names
-spe Eliminate duplication of root folder for extract archive command
-spf Use fully qualified file paths
-ssc Set Sensitive Case mode
-sse Stop archive creating, if 7-Zip can't open some input file
-ssw Compress files open for writing
-stl Set archive timestamp from the most recently modified file
-stm{HexMask} Set CPU thread affinity mask (hexadecimal number).
-stx{Type} Exclude archive type
-t Type of archive
-u Update options
-v Create Volumes
-w Set Working directory
-x Exclude filenames
-y Assume Yes on all queries
napoveda-7zip/prikazovy-radek/prepinace/index.txt · Poslední úprava: 21. 02. 2018 - 13:30 (upravil MartinR - externě)

Lezecké kurzy a kroužky na umělé stěně a v přírodních terénech | Total-Commander.eu
© 2018 7-Zip.cz - Vytvořeno