Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


napoveda-7zip:prikazovy-radek:prepinace:scs

-scs (Set charset for list files) switch

Nastaví znakovou sadu pro seznam souborů.

Syntaxe

-scs{UTF-8 | UTF-16LE | UTF-16BE | WIN | DOS | {id} }

Výchozí znaková sada je UTF-8.

Hodnota Popis
UTF-8 Znaková sada Unicode UTF-8.
UTF-16LE Znaková sada Unicode UTF-16 little-endian.
UTF-16BE Znaková sada Unicode UTF-16 big-endian.
WIN Výchozí znaková sada systému Windows.
DOS Výchozí znaková sada DOS (OEM) systému Windows.
{id} Číslo kódové stránky (jak je uvedeno v systému Microsoft Windows).

Poznámky: The list file in Unicode charset can start with the BOM (byte order mark) character (U+FEFF). In that case 7-Zip checks that encoding of BOM corresponds to encoding specified with this switch (for UTF-16LE and UTF-16BE).

Příklady

7z a archive.7z @listfile.txt -scsWIN

Komprimuje soubory ze seznamu listfile. txt, který obsahuje seznam souborů ve výchozí znakové sadě systému Windows.

7z a archive.7z @listfile.txt -scs1251

Komprimuje soubory ze seznamu listfile. txt, který obsahuje seznam souborů ve znakové stránce 1251 (cyrilice pro Windows).

Příkazy, které lze použít s přepínačem (-scs)

napoveda-7zip/prikazovy-radek/prepinace/scs.txt · Poslední úprava: 21. 02. 2018 - 13:30 (upravil MartinR - externě)

Lezecké kurzy a kroužky na umělé stěně a v přírodních terénech | Total-Commander.eu
© 2018 7-Zip.cz - Vytvořeno