Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


napoveda-7zip:prikazovy-radek:prikazy:prikaz-e-extract-extrahovat

:CS:

Příkaz e (Extract - Extrahovat)

Extrahuje soubory z archivu do aktuální složky nebo do výstupní složky. Výstupní složku lze zadat přepínačem -o (Set Output Directory).

Tento příkaz zkopíruje všechny extrahované soubory do jedné složky. Pokud chcete extrahovat soubory s úplnými cestami, musíte použít příkaz Příkaz x (Extrahovat s úplnými cestami).

Před přepsáním existujících souborů 7-Zip zobrazí výzvu, pokud uživatel nezadal přepínač -y (Assume Yes on all queries). Pokud uživatel zadá odpověď no (ne), 7-Zip vyzve k zadání nového názvu souboru pro extrahovaný soubor. Odpověď no (ne) přeskočí soubor; odpověď yes (ano) zobrazí výzvu k zadání nového názvu souboru.

7-Zip přijímá následující odpovědi:

Odpověď Zkratka Akce
Yes y Ano
No n Ne
Always a Předpokládá ANO na VŠECHNY následné dotazy stejné třídy
Skip s Předpokládá NE na VŠECHNY následné dotazy stejné třídy
Quit q Ukončí program

Zkrácené odpovědi jsou povoleny.

Příklady

7z e archiv.zip

Extrahuje všechny soubory z archivu archiv.zip do aktuální složky.
 

7z e archiv.zip -oc:\software *.cpp -r

Extrahuje všechny soubory s příponou cpp z archivu archiv.zip do složky c:\software.
 

Poznámky

7-Zip nepoužívá systémový analyzátor zástupných znaků. 7-Zip nedodržuje archaické pravidlo, podle kterého *.* znamená jakýkoliv soubor. 7-Zip zachází s *.* jako s názvem libovolného souboru, který má příponu. Chcete-li zpracovat všechny soubory, musíte použít zástupný znak *.

Přepínače, které lze použít s příkazem (e)

Viz také

napoveda-7zip/prikazovy-radek/prikazy/prikaz-e-extract-extrahovat.txt · Poslední úprava: 21. 02. 2018 - 13:30 (upravil MartinR - externě)

Lezecké kurzy a kroužky na umělé stěně a v přírodních terénech | Total-Commander.eu
© 2018 7-Zip.cz - Vytvořeno