Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


napoveda-7zip:prikazovy-radek:prikazy:prikaz-h-hash-kontrolni-soucty

:CS: :EN:

Příkaz h (Hash)

Vypočítá pro soubory hodnoty hash.

Syntaxe

h [-scrc{Method}] [files]

Podporované metody: CRC32, CRC64, SHA1, SHA256, BLAKE2sp. Výchozí metoda je CRC32.

Příklady

7z h a.txt

Vypočítá CRC32 pro a.txt.

7z h -scrcsha256 a.iso

Vypočítá SHA256 pro a.iso.

7z h *

Vypočítá CRC32 pro všechny soubory v aktuální složce a všech podsložkách.

Poznámky

:EN: 7-Zip shows hash values for each file, the sum of hash values and the sum that includes all hash values of data and all hash values for filenames.
:CS: 7-Zip zobrazuje hodnoty hash pro každý soubor, součet hodnot hash a součet, který zahrnuje všechny hodnoty hash dat a všechny hodnoty hash pro názvy souborů.

:EN: 7-Zip represents hash values for CRC32 and CRC64 as integer numbers in hex.
:CS: 7-Zip prezentuje hodnoty hash pro CRC32 a CRC64 jako celé číslo v Hex.

:EN: 7-Zip represents hash values for SHA1, SHA256 and BLAKE2sp as sequence of bytes in hex.
:CS: 7-Zip prezentuje hodnoty hash pro SHA1, SHA256 a BLAKE2sp jako sekvenci bajtů v Hex.

Přepínače, které lze použít s příkazem (h)

napoveda-7zip/prikazovy-radek/prikazy/prikaz-h-hash-kontrolni-soucty.txt · Poslední úprava: 21. 02. 2018 - 13:30 (upravil MartinR - externě)

Lezecké kurzy a kroužky na umělé stěně a v přírodních terénech | Total-Commander.eu
© 2018 7-Zip.cz - Vytvořeno