Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


napoveda-7zip:spravce-souboru:hlavni-nabidka

:CS:

Položky hlavní nabídky

Poznámka: 'Grey' označuje numerickou klávesnici.

Soubor

Položka nabídky Zkratka Popis
Systém Podnabídka s příkazy nabídky z prostředí systému. Můžete povolit/zakázat v nabídce Možnosti…
Otevřít Enter Otevře aktuální položku
Otevřít uvnitř Ctrl+PgDn Otevře aktuální položku jako složku uvnitř 7-Zip
Otevřít uvnitř * :?: Open only one top level archive container
Otevře pouze jednu nejvyšší úroveň kontejneru archivu
Otevřít uvnitř # Otevře soubor v režimu analyzátoru
Otevřít vně Shift+Enter Otevře aktuální položku v novém okně
Zobrazit F3 Otevře vybranou položku v prohlížeči
Upravit F4 Otevře vybranou položku v editoru
Přejmenovat F2 Přejmenuje vybranou položku
Kopírovat do… F5 Kopíruje vybrané položky
Přesunout do… F6 Přesune vybrané položky
Odstranit Delete Odstraní vybrané položky
Rozdělit soubor… Rozdělí soubor na části
Sloučit soubory… Sloučí soubory do jednoho souboru
Vlastnosti Alt+Enter Zobrazí vlastnosti souboru/složky
Komentář Ctrl+Z Nastaví komentář k souboru
CRC Vypočítá pro soubory kontrolní součet CRC
Porovnat soubory Zobrazí rozdíly mezi dvěma soubory. Můžete povolit/zakázat v nabídce Možnosti…, pokud určíte porovnávací program.
Vytvořit složku F7 Vytvoří novou složku
Vytvořit soubor Shift+F4 Vytvoří nový soubor
Odkaz… Vytvoří symbolický odkaz nebo pevný odkaz
Alternativní datové proudy Zobrazí alternativní datové proudy souborů v systému souborů NTFS
Konec Alt+F4 Ukončí program 7-Zip

Upravit

Položka nabídky Zkratka Popis
Vybrat vše Shift+[Grey +] Vybere všechny položky
Zrušit výběr všech Shift+[Grey -] Zruší výběr všech položek
Invertovat výběr [Grey *] Vybere nebo Zruší výběr všech položek
Vybrat… [Grey +] Vybere zadané položky
Zrušit výběr… [Grey -] Zruší výběr zadaných položek
Vybrat podle typu Alt+[Grey +] Vybere všechny položky se stejnou příponou jako aktuální položka
Zrušit výběr podle typu Alt+[Grey -] Zruší výběr všech položek se stejnou příponou jako aktuální položka

Zobrazit

Položka nabídky Zkratka Popis
Velké ikony Ctrl+1 Zobrazí položky pomocí velkých ikon
Malé ikony Ctrl+2 Zobrazí položky pomocí malých ikon
Seznam Ctrl+3 Zobrazí položky pomocí seznamu
Podrobnosti Ctrl+4 Zobrazí položky pomocí seznamu s podrobnými informacemi o jednotlivých položkách
Název Ctrl+F3 Seřadí položky podle názvu
Typ Ctrl+F4 Seřadí položky podle typu
Date Ctrl+F5 Seřadí položky podle data
Velikost Ctrl+F6 Seřadí položky podle velikosti
Bez řazení Ctrl+F7 Neseřadí položky
Ploché zobrazení Přepne režim plochého zobrazení pro seznam souborů
2 panely F9 Zapne/vypne druhý panel
Nástrojové lišty Položky nabídky pro zacházení s panely nástrojů
Otevřít kořenovou složku \ Otevře kořenovou složku počítače
O úroveň výš Backspace Otevře složku o jednu úroveň výš
Historie složek… Alt+F12 Otevře historii složek
Obnovit Ctrl+R Aktualizuje položky seznamu
Automatické obnovení Pokud je povoleno "Automatické obnovení", 7-Zip znovu načte seznam souborů, pokud dojde ke změně souborů na disku.

Oblíbené

Položka nabídky Zkratka Popis
Přidat složku do oblíbených jako Přidá složku do oblíbených

Nástroje

Položka nabídky Zkratka Popis
Možnosti… Otevře dialogové okno Možnosti
Srovnávací test Změří výkon počítače pomocí LZMA benchmarku 7-Zip

Nápověda

Položka nabídky Zkratka Popis
Obsah… F1 Otevře nápovědu programu 7-Zip
O programu 7-Zip… Otevře dialogové okno O programu 7-Zip

Různé příkazy

Zkratka Popis
Tab Přepíná mezi panely
Insert Vybere / Zruší výběr aktuální položky
Shift+F10 Zobrazí místní nabídku pro vybrané položky
RightCtrl+0
Alt+0

RightCtrl+9
Alt+9
Otevře záložku složky
Shift+RightCtrl+0
Shift+Alt+0

Shift+RightCtrl+9
Shift+Alt+9
Vytvoří záložku složky
Alt+F1 Upraví adresu složky v levém panelu
Alt+F2 Upraví adresu složky v pravém panelu
Alt+Up Otevře stejnou složku v druhém panelu
Alt+Left,
Alt+Right
Otevře aktuální složku v druhém panelu
Ctrl+[Grey +] Nastaví pro položky optimální šířku sloupce
Ctrl+C Kopíruje název vybraného souboru do schránky

Klávesové zkratky

Klávesa Normálně Ctrl Alt Shift
Tab Přepnout panel
F1 Nápověda Levá cesta
F2 Přejmenovat Pravá cesta
F3 Zobrazit Seřadit podle názvu
F4 Upravit Seřadit podle typu Konec Vytvořit soubor
F5 Kopírovat Seřadit podle data
F6 Přesunout Seřadit podle velikosti
F7 Vytvořit složku Bez řazení
F9 2 panely
F10 Nabídka Horké klávesy nabídky
F12 Historie složek
0-9 R: Záložky složek Záložky složek
A Vybrat vše
C Kopírovat do schránky
N Vytvořit soubor
R Obnovit
Z Komentář
Backspace O úroveň výš
Enter Otevřít Vlastnosti Otevřít vně
Insert Vybrat položku
Delete Odstranit položku
Page Down Otevřít uvnitř
Page Up O úroveň výš
Up Otevřít stejnou složku
Left Otevřít aktuální složku
Right Otevřít aktuální složku
\ Otevřít kořenovou složku
Grey / Otevřít kořenovou složku
Grey * Vybrat vše
Grey + Vybrat Přizpůsobit sloupce Vybrat podle typu Vybrat vše
Grey - Zrušit výběr Zrušit výběr podle typu Zrušit výběr všech
napoveda-7zip/spravce-souboru/hlavni-nabidka.txt · Poslední úprava: 21. 02. 2018 - 13:30 (upravil MartinR - externě)

Lezecké kurzy a kroužky na umělé stěně a v přírodních terénech | Total-Commander.eu
© 2018 7-Zip.cz - Vytvořeno